فارسی

بـرای ســـفـارش لـطـفا تـمـاس بـگــیرید. هـمـکـارهـای مـا آمــاده پـاســخ گــویـی و راهــنمـای شــمـا هـســـتند.

تماس با ما

روند سـفارش غـرفه هـای نمایشـگـاهی

پــلان غــرفــه

بررسی نمایشگاه های مرتبط با کسب و کارتان و نمایشگاه به دنبال آن تماس با برگزارکننده و خرید پلان غرفه

1
2

سفارش به ما

تماس با ما، ارسال پلان غرفه و اعلام نیازهایتان در نمایشگاه

طراحی اولیه

ما بر اساس خواسته های شما برایتان غرفه ای طراحی میکنیم که به بهترین وجه ممکن کسب و کارتان را معرفی کند.

این طرح به طور رایگان به شما ارائه داده میشود. اما برای هر گونه استفاده تجاری از آن باید با شرکت وارد مذاکره شوید.

3
4

عقد قرارداد

بعد از تایید طرح اولیه قرار دادی بین دو شرکت بسته میشود در این مرحله مصالح مورد نیاز غرفه خریدای میگردد.

ادیت نهایی و نقشه های اجرایی

تغییرات نهایی روی غرفه بر اساس نیازهای شما اعمال میشود.
نقشه های فنی غرفه تولید و ابعاد فایل های چاپی برای طراحی به شما ارائه داده میشود.

5
6

ساخت و ساز

در نمایشگاه پس از کفسازی، مقاطع چوبی  و فلزی ساخته شده نصب، رنگ آمیزی، نور پردازی شده و چیدمان مبلمان و نظافت و گل آرایی غرفه صورت میگیرد.

تحویل غرفه

در زمان قید شده در قرارداد، غرفه به طور کامل به شما تحویل داده میشود تسویه حساب کامل صورت می پذیرد.

7
8

جمع آوری غرفه

در پایان نمایشگاه غرفه طبق ضوابط برگزار کننده توسط تیم ما تخریب و جمع آوری خواهد شد.

درنیکاه سازه به واسطه بیست سال تجربه غرفه سازی در سریع ترین زمان ممکن غرفه شما را خواهد ساخت. با به کمک نیروهای متخصصمان تلاش میکنیم بهترین کیفیت ممکن را در طراحی و ساخت ارائه دهیم. گواه کیفیت کار ما کسب و کارهایی هستند که سال هاست با ما همکاری میکنند.